IDEP Partner Toolkit


«International Digital Ephemera Project (IDEP)»-ը UCLA- ի գրադարանի նախաձեռնությունն է, որը հետապնդում է ներառել ժամանակավոր բովանդակություն գլոբալ գործընկերների հետ: Այս ծրագրի միջոցով գրադարանը ձգտում է ստեղծել գիտելիքների միջազգային եւ համաշխարհային հավաքածուներ եւ պահպանել պատմական եւ մշակութային գրառումներ։ Վերջնական նպատակը ներկա եւ ապագա սերունդների՝ «ephemera»-ն օգտագործելու հնարավորությունն է՝ այն քննարկումների ընդհանուր պատկերը վավերագրելու համար, որոնք զուգահեռաբար տեղի են ունենում հիմնական լրատվամիջոցներում եւ գիտական հրատարակություններում:

IDEP- ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք IDEP ծրագրի կայքը՝ http://idep.library.ucla.edu

UCLA-ի գրադարանը սերտորեն համագործակցում է ծրագրի գործընկերների հետ՝ գիտելիքի նոր ձեւեր, գրառումներ եւ բովանդակություն ներառելու, պահպանելու եւ նկարագրելու համար։ Այս գործիքակազմը ուրվագծում է IDEP- ին տպաստելու չափանիշներ, աշխատանքային հոսքեր եւ լավագույն փորձը: